SailZoo Blog

VHF/SRC-certifikat - Her er alt hvad du skal vide

En VHF-radio er meget mere end bare en radio. Det er et essentielt stykke udstyr for enhver sejler, der giver mulighed for kommunikation mellem andre skibe og kyststationer. I denne artikel har vi samlet en masse viden om VHF-radioer, VHF/SRC-certifikater og alle de spørgsmål dette kunne medføre.

Hvad er en VHF-radio?

En VHF-radio er et kritisk værktøj til kommunikation i tilfælde af en nødsituation. I nødstilfælde kan en VHF-radio bruges til at tilkalde hjælp og give vigtig information til redningsberedskabet. Det er vigtigt at vide, hvordan man korrekt bruger en VHF-radio, den involverede etikette når man kommunikerer over en VHF-radio og de forskellige kanaler og deres brug med de rigtige nød- og opkaldsfrekvenser.

Du kan blandt andet bruge en VHF-radio til følgende:
  • Lave nødopkald på Kanal 16 - og komme andre nødstedte til undsætning, hvis du laver et nødkald på kanalen.
  • Kalde en havn for at høre hvor der er plads inden indsejling.
  • Skabe kontakt til Lyngby Radio, der blandt andet kan hjælpe med, at komme i kontakt med en læge, give de seneste vejrmeldinger eller give råd og vejledning i pressede situationer.

VHF/SRC-certifikat er et krav for at betjene en VHF-radio

At have et VHF/SRC-certifikat er en vigtig del af at være forberedt på nødsituationer til søs. Det er lovpligtigt at have et SRC-certifikat - Short Range Certificate (også kaldet VHF-certifikat), for at må betjene en VHF-radio på en båd.

For at få certifikatet kræver det, at du tager et kursus, der dækker de grundlæggende principper for VHF-radiodrift, sikkerhedsprocedurer og nødprocedurer. På de fleste kurser vil du også få vejledning i, hvordan man bruger VHF-radioens specifikke funktioner, og en praktisk prøve for at sikre, at du har den fornødne viden og de færdigheder, der skal til for at betjene en VHF-radio.

Igen, det er et krav at du har et VHF/SRC-certifikat før du må tænde VHF-radioen på din båd. Der er dog enkelte undtagelser for hvornår du må optage nødopkald uden et certifikat, som f.eks. hvis din skipper får et ildebefindende. Derfor har SejlSikkert lavet en vejledning over hvordan du kan foretage et nødopkald - uden nogen forudgående viden om hvordan man bruger en VHF-radio, som anbefales placeret ved siden af VHF-radioen.


Sådan får du et VHF/SRC-certifikat

Du kan få et VHF/SRC-certifikat i Danmark ved at tage et kursus udbudt af forskellige sejlerskoler. Kurset dækker typisk følgende emner:
  • Grundlæggende principper for VHF-radiodrift: Dette inkluderer forståelse af de forskellige typer VHF-radioer, rækkevidden og begrænsningerne for VHF-kommunikation og de korrekte procedurer for brug af en VHF-radio.
  • Sikkerhedsprocedurer: Information om hvordan man korrekt bruger en VHF-radio i nødsituationer, og de korrekte procedurer for at foretage nødopkald og kommunikere med andre både og med den danske kystvagt eller andre redningstjenester.
  • Radioprocedurer og -protokoller: Kurset vil dække de specifikke procedurer og protokoller, der skal følges ved kommunikation over en VHF-radio, herunder korrekt brug af radioetikette, de forskellige kanaler og deres anvendelser, og procedurerne for at foretage og modtage opkald.
  • Lovkrav: Dette vil dække de internationale love og regler, der gælder for brugen af VHF-radioer, herunder kravene til at være i besiddelse af et VHF/SRC-certifikat, og sanktionerne for manglende overholdelse.
  • Praktisk træning: De fleste kurser vil omfatte en form for praktisk træning, herunder praktiske øvelser og simuleringer, for at give eleverne mulighed for at øve sig i at bruge en VHF-radio og blive fortrolige med de forskellige funktionaliteter.

Kursets afholdes normalt over en weekend eller et par aftener, og kan tages både fysisk eller online hos de forskellige sejlerskoler. Det koster omkring 1.000-1.500 kr. for kurset samt 514 kr. i prøvegebyr til Søfartsstyrelsen.

Få et kaldesignal til dit skib

Efter du har bestået prøven og fået dit VHF/SRC-certifikat til UG med kryds og slange, skal du have et kaldesignalsbevis til din skib hos Søfartsstyrelsen. Ved udstedelse af beviset bliver dit skib tildelt et identifikationsnummer, så det er muligt for andre at få oplysninger om båden ved en nødsituation. Dette nummer kaldes MMSI, hvilket står for Maritime Mobile Service Identity, og kan, udover at afgive informationer om båden, også bruges som en slags telefonnummer, så du kan afgive og modtage kald fra andre både fra din VHF-radio.

Ofte stillede spørgsmål om VHF/SRC-certifikater og brugen af VHF-radioer

Skal jeg have et VHF/SRC-certifikat, før jeg må bruge en VHF-radio?
Ja, det er lovpligtigt at have et VHF/SRC-certifikat, for at måtte benytte en VHF-radio på en båd. I nødsituationer, såsom ildebefindender og lignende, må du dog gerne foretage et nødopkald uden certifikat. Derfor kan det give mening, at gøre sig fortrolig med hvordan du foretager et nødopkald via en VHF-radio, såfremt du er gast på et skib med VHF-radio, selvom du ikke har et VHF/SRC-certifikat.

Er en radio mere sikker end en telefon?
Ja, er det korte svar. Hvis vi skal komme nærmere på hvorfor, handler det i høj grad om internet- og telefonsignal. En VHF-radio har nemlig en bedre rækkevidde end en normal telefon, hvorfor du vil kunne foretage nødkald når du er til søs - også steder hvor der ikke er signal på din telefon. Derudover er en VHF-radio lavet med udgangspunkt i sikkerhed til søs, hvorfor der ofte er en masse sikkerhedsfunktioner forbundet med denne, som du ikke får ved at benytte en normal telefon.
Telefonen er helt sikker bedre end ingenting når vi snakker sikkerhed til søs, men i forhold til VHF-radioen taber den konkurrencen.

Hvor gammel skal man være for at få et VHF/SRC-certifikat i Danmark?
Du skal som minimum være 16 år, for at kunne få udstedt et VHF/SRC-certifikat i Danmark.

Hvor længe er mit VHF/SRC-certifikat gyldigt?
Et VHF/SRC-certifikat har ingen udløbsdato og skal derfor heller ikke fornyes. Når du først har bestået prøven og fået certifikatet kan du bruge din VHF-radio resten af livet.

Hvor lang tid tager det at få et VHF/SRC-certifikat?
Et typisk VHF/SRC-kursus afholdes over en weekend eller på én eller flere hverdagsaftener. Det er muligt at tage kurset både fysisk og online flere steder, alt efter hvem der tilbyder det.

Hvad koster et VHF/SRC-certifikat?
Udgiften til et VHF/SRC-certifikat kursus i Danmark er omkring 1.000-1.500 kr. Derudover er der et prøvesgebyr på 514 kr., der skal betales til Søfartsstyrelsen.

Kan jeg bruge mit VHF/SRC-certifikat i udlandet?
Ja, det kan du. Reglerne for brug af radioer på skibe er nemlig internationale, hvilket betyder at dit VHF/SRC-certifikat også er gyldigt udenfor danske farvande. Det er af samme grund at det hedder et Short Range Certificate.

Må jeg installere en VHF-radio på min båd uden at have et VHF/SRC-certifikat?
Du behøver ikke et specifikt certifikat for at installere en VHF-radio i din båd, men det er vigtigt at sikre, at installationen er udført korrekt, og at radioen er korrekt tilsluttet og konfigureret. Det er dog et krav at have et certifikat for, at måtte tænde og betjene radioen på din båd - undtagen ved nødsituationer.

Hvad er forskellen mellem et VHF-certifikat og et SRC-certifikat?
Det er det samme. Du får faktisk udstedt et SRC-certifikat (Short Range Certificate) når du tager et VHF-kursus. Beviset giver dig dog mulighed for at betjene en VHF-radio, hvorfor udtrykket VHF-certifikat er mere udbredt end SRC-certifikat. 
I øvrigt er det dobbelt konfekt at kalde det SRC-certifikat, da på dansk/engelsk så hedder Short Range Certificate-certifikat, så det burde egentlig blot hedde SRC på dansk.

Se også
Find forhandler